Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Công tác HS - SV
 Thông báo: V/v Miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014
 Cập nhập ngày 8/11/2013
 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

Số :     /QĐ-CĐSP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 07  tháng  11  năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v Miễn, giảm học phí năm học 2013 - 2014

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU

 

- Căn cứ vào quyền hạn và trách nhiệm của Hiệu trưởng quy định tại điều 40, chương VI, Điều lệ trường Cao đẳng, ban hành kèm Thông tư số 14/2009/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo;

- Căn cứ Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-GDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ hướng dẫn việc thực hiện miễn giảm học phí theo Nghị định số 49/2010/NĐ-CP;

- Căn cứ Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

- Căn cứ Công văn số 45/2011/QĐ-UBND ngày 23 tháng 08 của Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu quy định về việc miễn, giảm học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015;

- Theo đề nghị của Phòng Công tác sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa -Vũng Tàu,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Miễn học phí cho HSSV thuộc các đối tượng sau:

- Học sinh, sinh viên là con của liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học;

- Học sinh, sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa hoặc bị tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế;

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

- Học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn;

Điều 2. Các ông (bà) là Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng các đơn vị liên quan và các học sinh, sinh viên thuộc diện nêu ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

Nơi nhận:

- Sở Tài chính (thay báo cáo);
- Kho bạc nhà nước BR-VT;
- Như điều 2;
- Lưu CTSV, TC-KH.

 

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

 

HỒ CẢNH HẠNH

DANH SÁCH HỌC SINH, SINH VIÊN ĐƯỢC MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

NĂM HỌC 2013 - 2014

(Kèm theo QĐ số 324/QĐ-CĐSP ngày 7 tháng 11 năm 2013)

 

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

LỚP

ĐỐI TƯỢNG

GHI CHÚ

1

Bùi Thị Huệ

1993

15A3

Con thương binh

Miễn HP

2

Đào Thị Kiều

1990

15C7

Dân tộc TS vùng ĐBKK

Miễn HP

3

Nguyễn Thị Diễm My

1993

15K

Con bệnh binh

Miễn HP

4

Nguyễn Thị Hiền

1992

15K

Con thương binh

Miễn HP

5

Nguyễn Thị Nga

1992

15K

Con thương binh

Miễn HP

6

Lâm Minh Hậu

1993

15MT

Tàn tật, hoàn cảnh khó khăn

Miễn HP

7

Nguyễn Văn Trọng

1993

15TN

Con thương binh

Miễn HP

8

 Lê Thị Thu Thảo

1993

16A7

Con thương binh

Miễn HP

9

Lê Thị Thu Thảo

1993

16A7

Con thương binh

Miễn HP

10

 Nguyễn Thị Ngọc

1994

16C7

Con thương binh

Miễn HP

11

Đào Duy Tâm

1993

16C7

Dân tộc TS vùng ĐBKK

Miễn HP

12

Lê Thúy Hiền

1994

16D1

Con mồ côi

Miễn HP

13

Hồ Thị Mỹ Thuyền

1994

16D2

Con thương binh

Miễn HP

14

Lý Thị Mộng Ngân

1994

16D2

Con thương binh

Miễn HP

15

Nguyễn Thị Ngọc Mai

1994

16D2

Con thương binh

Miễn HP

16

Ngô Thị Thùy Trang

1994

16K

Con thương binh

Miễn HP

17

Dương Thị Minh Nga

1993

38K1

Con thương binh

Miễn HP

18

Ngô Thị Nhài

1987

38K1

Con bệnh binh (61%)

Miễn HP

19

Ngô Thị Nhi

1992

38K1

Con bệnh binh (61%)

Miễn HP

20

Dương Thị Hoa Mai

1995

17C7

Con thương binh

Miễn HP

21

Trần Thị Mỹ Linh

1995

17D1

Con thương binh

Miễn HP

22

Nguyễn Thị Nhung

1994

17MT

Con mồ côi

Miễn HP

23

Nguyễn Thị Phương

1988

17MT

Con mồ côi

Miễn HP

Tổng số: 23 sinh viên

Bà Rịa, ngày 07 tháng 11 năm 2013

 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 


Các tin khác
   Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
   Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
   Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
   Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
   Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
   Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
   Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
   Quyết định: V/v Thành lập Ban tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2014 - 2015
   Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HSSV Khóa 15CĐ & Khóa 38TC vi phạm quy chế thi Học kì II - Năm học 2013 – 2014
   Thông báo: V/v Tổng kết và nhận bằng tốt nghiệp năm 2013
   Thời khóa biểu và nội dung thi đua tuần "Sinh hoạt công dân - HSSV" C Đ khóa 16 & TC khóa 38 (tuần từ 19 - 24/08/2013)
   Thông báo: V/v Thành lập Ban tổ chức và thời khóa biểu "Tuần sinh hoạt công dân - HSSV" năm học 2013 - 2014
   Nội dung thi đua dành cho khóa học Giáo dục Quốc phòng - An ninh năm học 2013 - 2014 - lớp trung cấp khóa 38
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768