Thông báo mới | Lịch công tác | Phần mềm Quản lý đào tạo | TT Tiếng nhật - BVJC |

Nhiệt liệt chào mừng 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017)!

 

      Tin tức hoạt động
 Danh sách đề tài nghiên cứu khoa học và tài liệu được duyệt thực hiện trong năm học 2011 - 2012
 Cập nhập ngày 6/12/2011
 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

DANH SÁCH  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC VÀ TÀI LIỆU

ĐƯỢC DUYỆT THỰC HIỆN TRONG NĂM HỌC 2011-2012

TT

Chủ nhiệm đề tài

Tên đề tài/tài liệu

Ghi chú

1

Đinh Thị Dậu

Sự thích ứng của sinh viên trường CĐSP BR-VT với hình thức đào tạo theo tín chỉ

 

2

Phạm Thị Thúy Giang
Phạm Ngọc Tân

Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến E-learning cho trường CĐSP BR-VT

 

3

Trần Thị Thúy Hà

Một số biện pháp tố chức hoạt động nhóm  trong dạy học phần "phương pháp cho trẻ MN làm quen với toán" cho sinh viên CĐSPMN

 

4

Nguyễn Thị Huyền

Phương pháp lạ hóa và tính biện chứng trong cốt truyện kịch tự sự Bertolt Brecht

 

5

Võ Quốc Lương
Nguyễn Thị Thủy

Ứng dụng sơ đồ tư duy trong giảng dạy môn Lập trình C

 

6

Nguyễn Hữu Lễ

Một số vấn đề văn hóa, văn  học BR-VT

 

7

Nguyễn T. Mỹ Dung
Lê Thị Bích Mai

Xây dựng và sử dụng vườn thực nghiệm thực vật cho sinh viên chuyên ngành sinh học và công nghệ KTNN trường CĐSP BR-VT

 

8

Đặng Thụy Đan Thanh

Thực trạng hoạt động tự học của sinh viên trường CĐSP BR-VT

 

9

Nguyễn T.Thanh Thủy

Hình thành kỹ năng tư duy phản biện khi nghiên cứu môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác -Lê nin cho sinh viên trường CĐSP BR_VT

 

10

Võ Thị Thanh
Nguyễn Thi H Lam
Phạm Văn Hiếu

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh và trẻ mầm non

 

11

Huỳnh Thị Thùy Trang

Hình thành kỹ năng tự học cho sinh viên phù hợp với phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ ở trường CĐSP BRVT

 

12

Trần Thị Hải Yến

Một số biện pháp nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục mầm non

Thực hiện tiếp trong năm học 2012-2013

13

Trần Thị Thanh Tú
Lê Thị  Xuân Vũ

English for pre-school education

 

14

Lê Hữu Trinh

Bước đầu nghiên cứu xử lý nước thải bằng phương pháp sinh học

Thực hiện tiếp trong năm học 2012-2013

 

Bà Rịa, ngày 05  tháng 12  năm 2011

BAN GIÁM HIỆU


Các tin khác
   DANH MỤC NỘI DUNG CÁC VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC NĂM HỌC 2017-2018
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và cấp trường năm học 2017 – 2018
   KẾ HOẠCH HỘI GIẢNG CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2016-2017
   Kế hoạch bảo vệ đề cương NCKH và tài liệu giảng dạy cấp trường năm học 2016-2017
   Thông báo mời viết bài đăng Nội san số 9
   Kế hoạch triển khai công tác Hội giảng cấp tổ, khoa và Cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2016-2017
   Danh mục nội dung các vấn đề nghiên cứu khoa học năm học 2016-2017
   "Thông tư 30" ở Úc khác với Việt Nam như thế nào?
   Qui định thể lệ cuộc thi cấp trường Thiết kế bài giảng e-learning năm học 2016-2017
   Thông báo: Về việc mời viết bài đăng Nội san số 8 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC TOÀN QUỐC “Phòng, chống bạo lực học đường trong bối cảnh hiện nay - Thực trạng và giải pháp”
   Kế hoạch hội giảng cấp trường năm học 2015-2016
   Thông báo số 1: Hội thảo khoa học “Đổi mới công tác đào tạo ở các trường cao đẳng, đại học trong thời kỳ hội nhập quốc tế”
   Về việc mời viết bài đăng Nội san số 7 trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu
   Kế hoạch bảo vệ đề cương nghiên cứu khoa học và tài liệu giảng day cấp trường năm học 2015 - 2016
TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU

Địa chỉ: 689 Cách Mạng Tháng Tám - Phường Long Toàn – TP. Bà Rịa

Điện thoại: (064) 3826644 - 3825275 - 3736536    Fax: (064) 3.825275 ,   Website:cdspbrvt.edu.vn,   Email: cdspbrvt@gmail.com

@Bản quyền: Trường CĐSP BRVT - Thiết kế bởi: Tú Anh
Sử dụng tốt nhất với trình duyệt FireFox - độ phân giải màn hình 1024:768