THI CCQG TIẾNG ANH - ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

Nộp hồ sơ hết ngày: 30/10/2018

- Thời gian thi: ngày 04/11/2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BR – VT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 11 tháng  10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Thi Chứng Chỉ Quốc Gia Tiếng Anh

1. Đăng ký dự thi:

           Ngày 04/11/2018  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học  sẽ tổ chức kỳ thi CCQG TIẾNG ANH trình độ A, B, C (Tương đương bậc 1, 2, 3 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc).

2. Nộp hồ sơ hết ngày: 30/10/2018

3. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (phát tại văn phòng Trung tâm NN – TH)

- 02 tấm hình 3x4 cm (chụp chưa quá 6 tháng để dán lên phiếu Đăng ký dự thi)

- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh (bản phô tô).

4. Lệ phí dự thi:

- Trình độ Anh văn A: 300,000 đồng;

- Trình độ Anh văn B: 350,000 đồng;

- Trình độ Anh văn C: 395,000 đồng;

Giảm 30% lệ phí dự thi cho những học viên Ôn Tiếng anh B,C

5. Thời gian thi: 7g00 Chủ nhật, ngày 04/11/2018 

Ghi chú: Khi đi thi thí sinh phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Học sinh, Sinh viên (Sinh viên của Trường CĐSP).

- Để biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng D102 ( Khu D), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa.

          Số điện thoại: (0254) 3.736.536 – 0933.729.788 – 0367.499.868

- Thời gian làm việc: (các ngày trong tuần)

Buổi sáng: 7g00 – 11g30 ; Buổi chiều: 13g30 – 17g00; Buổi tối : 17g00 – 20g00.

   
 

BAN GIÁM ĐỐC

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BR – VT

TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Bà Rịa, ngày 11 tháng  10 năm 2018

 

THÔNG BÁO

V/v Thi Chứng Chỉ Ứng dụng công nghệ thông tin Cơ bản

Khóa thi ngày 04/11/2018

1. Thời gian đăng ký dự thi:

           Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/10/2018.

2. Hồ sơ đăng ký dự thi gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu (phát tại văn phòng Trung tâm NN – TH).

- 02 tấm hình 4x6 cm (chụp chưa quá 6 tháng để dán lên phiếu Đăng ký dự thi)

- Giấy Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân (bản sao công chứng).

3. Lệ phí dự thi:

    950,000 đồng bao gồm: 04 tiết hướng dẫn thi trên phần mềm; Lệ phí thi; Lệ phí cấp chứng chỉ.

4. Thời gian hướng dẫn thi :

    Chiều Thứ bảy ngày 03/11/2018 lúc 13 giờ 30 tại Hội Trường E101.

5. Thời gian thi: Sáng / chiều Chủ nhật ngày 04/11/2018

Ghi chú: Khi đi thi thí sinh phải mang theo Giấy Chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công dân hoặc thẻ Học sinh, Sinh viên (Sinh viên của Trường CĐSP).

- Để biết thêm chi tiết, liên hệ văn phòng Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Phòng D102 ( Khu D), Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

          Số 1 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Long Toàn, Tp Bà Rịa.

          Số điện thoại: (0254) 3.736.536 – 0933.729.788 – 0367.499.868.

- Thời gian làm việc: (các ngày trong tuần)

Buổi sáng: 7g00 – 11g30 ; Buổi chiều: 13g30 – 17g00; Buổi tối : 17g00 – 20g00.

 
 

BAN GIÁM ĐỐC