1. - Hạn đăng ký đến hết ngày 09/5/2022. 

  - Thời gian dự kiến thi: ngày 29/5/2022.

  Xem tiếp...

 2. Nộp hồ sơ hết ngày: 30/10/2018

  - Thời gian thi: ngày 04/11/2018

  Xem tiếp...

 3. - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày: 14/05/2018

  - Thời gian thi: ngày 20/05/2018

  Xem tiếp...

 4. - Thời gian đăng ký dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/05/2018

  - Thời gian thi: Sáng / chiều Chủ nhật ngày 13/05/2018

  Xem tiếp...

 5. Thời gian nộp đơn: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2017
  Thời lượng ôn và Quy trình thực hiện
  Thời lượng ôn: 2 tín chỉ (30 tiết)

  Xem tiếp...

 6. Thời gian nộp hồ sơ: đến hết 18/09/2017
  Thời gian ôn thi: chiều 23/09/2017.
  Liên hệ: Trung tâm NN - TH.

  Xem tiếp...

 7. Đăng ký thi ngày: 17/09/2017
  Nộp hồ sơ trước ngày: 11/09/2017.
  Liên hệ: Trung tâm NN-TH.
  Tel: 0254.3736536

  Xem tiếp...