Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học kết hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bà Rịa khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh năm học 2022-2023

Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu kết hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Bà Rịa khảo sát, đánh giá năng lực ngoại ngữ Tiếng Anh khối 8, khối 9 năm học 2022-2023

 

      Video do học sinh Trường THCS Phước Hưng TP. Bà Rịa thực hiện (xem theo link: https://bit.ly/3TwRRT1).