BOARD OF MANAGEMENT

 

Name

Position

Contact

Mobile

Phone

Email

1

Hồ Cảnh Hạnh

Rector

-

0254.3828998

hocanhhanh.c52@moet.edu.vn

2

Phan Thế Hải

Vice  Rector

-

0254.3736583

Haikien2004@yahoo.com.vn

3

Nguyễn Xuân Dũng

Vice Rector

-

0254.3825275

nguyenxuandung.c52@moet.edu.vn

dungpbr@yahoo.com.vn

 

DEPARTMENT OF TRAINING - RESEARCH - POLITICAL

 

Office of Management of Scientific Affairs and Quality Assurance

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Nguyễn Công Long

Head

 

0254.3737675

nclong.c52@moet.edu.vn 

2

Nguyễn  Diễm Nhung Staff      

3

Hồ Nguyên Khiết

Staff

 

 

nguyenkhietcdcdbrvt@gmail.com

 

Department of Training

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Nguyễn Thiện Thắng

Head

 

0254.3826644

nt_thang_61@yahoo.com.vn

2

Trần Thanh Hoàng

Deputy Head

    tranhoang2307@gmail.com

3

 Tiền Tú Anh

Deputy Head

   

tientuanh@gmail.com

4

Lê Thị Bích Mai

Lecturer

   

bichmaicdspbrvt@gmail.com

 

POLITICAL

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Hồ Viết Chiến

Head

 

0254.3738027

hovietchien.c52@moet.edu.vn

2

Lê Thị Đào

Staff

 

 

 

3

...        

 

ORGANIZATION – FINANCE

 

ORGANIZATION

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

     Đặng Minh Quang

Head

 

0254.3825275

 quangspbr@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Đăng Lực

Deputy Head

 

 

hoanganh281008@gmail.com

3

Lâm Thị Khuyến

Staff

   

 

4

...    

 

 

 

FINANCE

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Đào Thị Tuyết Minh

Chief Accountant

 

0254.3736537

 

2

Nguyễn Thị Toan

Accounting

 

 

 

3

Nguyễn Thị Hương

Accounting

 

 

 

 

 

 

FACULTY OF PRIMARY EDUCATION

 

Social Science

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Nguyễn Văn Thiện

Head

0909514374

064.3828721

thiendt1956@yahoo.com.vn

2

Võ Thị Thanh

Deputy Head

0918001107

 

Thanhcdspvt@gmail.com

3

Tống Thị Khánh An

Lecturer

 

 

 

4

Hoàng Văn Chỉnh

Lecturer

0979300068

064.3820195

 

5

Đinh Thị Dậu

Lecturer

0933830718

 

daucdspbrvt@yahoo.com.vn

6

Trần Thị Thuý Hà

Lecturer

0983305150

 

 

7

Võ Văn Hậu

Lecturer

0907277490

064.3737249

 

8

Đào Thị Hiền

Lecturer

 

 

 

9

Trần Thu Hiền

Lecturer

0983228812

064.3751607

hientranthu1979@gmail.com

10

Phạm Văn Hiếu

Lecturer

0909588030

064.3738055

PVHTLGD@Zing.vn

11

Phạm Phi Hùng

Lecturer

0918428994

 

phamhungbr@yahoo.com.vn

12

Võ Thị Hoài Hương

Lecturer

0909091864

064.6272909

huong_spbr@yahoo.com

13

Trần Khiêm

Lecturer

0983097663

064.3736107

khiemmyth@yahoo.com.vn

14

Nguyễn Thị Hồng Lam

Lecturer

0989112856

064.3502614

honglam79@yahoo.com

15

Nguyễn Phương Lan

Lecturer

0989973193

 

 

16

Lê  Kim Lộc

Lecturer

0909330748

 

 

17

Nguyễn Đăng Lực

Lecturer

0989607707

064.3737725

 

18

Lê Khắc Nhâm

Lecturer

0977104667

064.3736522

 

19

Nguyễn Thị Huyền Nhi

Lecturer

 

 

 

20

Trần Thị Mai Nhi

Lecturer

0976866360

 

 

21

Đặng Thuỵ Đan Thanh

Lecturer

0908543853

064.3968783

claradanthanh@yahoo.com

22

Huỳnh Thị Thùy Trang

Lecturer

0909365006

064.3736107

huynhtrang692003@yahoo.com

23

Trương Quốc Trung

Lecturer

0918582492

064.3582581

tqtrung_vt1973@yahoo.com

24

Trần Văn Tuyên

Lecturer

0909244397

064.3736797

Tuyenbr@yahoo.com

25

Nguyễn Thị Thu Vân

Lecturer

0909151965

064.3829789

 

26

Trần Thị Hải Yến

Lecturer

0945906108

064.3737768

haiyencdspbrvt@yahoo.com.vn

 

FACULTY OF SOCIAL SCIENCE

 

Social Science

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Nguyễn Văn Lực

Head

0909178064

064.3824275

 

2

Biền Thị Hoàng Anh

Lecturer

0984388894

064.2216304

Hoanganhbien@gmail.com

3

Trần Anh Đức

Lecturer

0908805731

 

 

4

Nguyễn Thị Như Hiền

Lecturer

0909879501

064.3736027

tranhuuchaubrvt@yahoo.com.vn

5

Lê Văn Hùng

Lecturer

0918472393

08.38659244

levanhung@gmail.com

6

Nguyễn Việt Hùng

Lecturer

0989012157

064.3751721

viethung08@gmail.com

7

Nguyễn Thị Huyền

Lecturer

 

 

 

8

Nguyễn Hữu Lễ

Lecturer

01689737567

064.3739112

huule1962@yahoo.com.vn

9

Nguyễn Thị Lý

Lecturer

0912869134

064.3738117

nguyenlycdsp@yahoo.com

10

Văn Thị Thảo

Lecturer

0168956468

064.3824692

 

11

Lê Văn Thân

Lecturer

0973130854

064.3824111

 

12

Trần Thị Thanh Thủy

Lecturer

01222984519

064.3824772

Thy.TrnThanh@gmail.com

13

Bùi Quang Trường

Lecturer

0903421922

064.3823237

 

 

FACULTY OF NATURAL SCIENCE

 

TỰ NHIÊN

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Lê Thị Xuân Mai

Head

0955008398

064.3828322

 

2

Lê Hữu Trinh

Deputy Head

0908632794

064.3583547

trinh20031977@yahoo.com

4

Nguyễn Thị Mỹ Dung

Lecturer

0987527732

 

dang-nguyenvt@yahoo.com.vn

5

Triệu Thị Thu Hiền

Lecturer

0978404963

 

 

6

Trần Minh Hiếu

Lecturer

0978070446

064.3734215

 

7

Ngô Thị Xuân Hoa

Lecturer

0977165266

064.3828333

 

8

Nguyễn Văn Hồng

Lecturer

0918724078

064.3824396

hongnguyenvan75@yahoo.com.vn

9

Lê Văn Huyên

Lecturer

0909335798

064.3823011

Lehuyen_cdsp@yahoo.com.vn

10

Phạm Thị Hồng Kết

Lecturer

0933372227

 

 

11

Nguyễn Thị Lan

Lecturer

 

 

 

12

Hồ Thị Liễu

Lecturer

0986263304

064.3621561

holieugdk16@gmail.com

13

Nguyễn Diễm Nhung

Lecturer

0988454655

0643825845

 

15

Trần Thị Thảo

Lecturer

 

064.3824111

 

17

Lê Thị Trung

Lecturer

0909986764

064.3736113

letrungsp@gmail.com

 

FACULTY OF FOREIGN LANGUAGES & INFORMATION

 

Foreign Languages & Information

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Nguyễn Văn Hán

Head

0908188443

064.3720492

 

3

Nguyễn Thị Kim Chi

Deputy Head

0909296283

064.3733055

Kimchisp@gmail.com

5

Nguyễn Thị Thanh Diệu

Lecturer

0984411852

 

 

6

Phạm Thị Thúy Giang

Lecturer

09832126765

064.3737771

thuygiang81@gmail.com

7

Hà Thị Kim Hằng

Lecturer

09388539655

064.3289379

hathikimhangcdsp@yahoo.com.vn

8

Nguyễn Quốc Hùng

Lecturer

0983452517

 

 

9

Trịnh Hữu Hương

Lecturer

0908230339

 

 

10

Võ Quốc Lương

Lecturer

0988936592

 

 

11

Bùi Thị Lựu

Lecturer

0982313357

 

 

12

Phùng Thị Sinh

Lecturer

0919302494

064.3600323

sinh_sunylower@yahoo.com.vn

13

Lê Thị Thanh Thảo

Lecturer

01692567581

 

thao.snack@gmail.com

14

Nguyễn Huy Thiềm

Lecturer

0907280307

064.3828333

 

15

Nguyễn Khắc Thiện

Lecturer

0908917876

 

thiencdspbrvt@yahoo.com.vn

16

Nguyễn Thị Thuỷ

Lecturer

0958849781

 

 

17

Lê Thu Thủy

Lecturer

0958849781

 

 

18

Trần Chí Trung

Lecturer

0989953708

 

 

19

Trần Thị Thanh Tú

Lecturer

0937036287

 

 

20

Lê Thị Xuân Vũ

Lecturer

 

 

 

 

FACULTY OF MANAGEMENT ECONOMICS

T

T

Management Economics

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Phạm Ngọc Sơn

Head

0913949080

064.3812465

son.phamn@gmail.com

2

Khương Thị Bích Diệp

Lecturer

0903864451

 

 

3

Nguyễn Thị Thúy Duyên

Lecturer

0989249683

 

 

5

Phạm Ngọc Nguyên

Lecturer

 

 

 

6

Đinh Thị Hồng Quyên

Lecturer

0979733411

 

lylytrang2005@yahoo.com

7

Hồ Viết Chiến

Deputy Head

0918270834

064.3736113

 

 

FACULTY OF ADVANCED TRAINING

T

T

Advanced Training

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Trần Xuân Tĩnh

Head

0919489642

064.3827120

khoaboiduongbr@yahoo.com

2

Lê Trung Kiệt

Deputy Head

0982322170

 

 

3

Nguyễn Thị Mai

Lecturer

0968408636

 

 

4

Vũ Thị Nga

Lecturer

0979765989

 

ngacdsp@gmail.com

 

DEPARTMENT OF EQUIPMENT AND LIBRARY

T

T

Equipment and Library

Contact

Name

Position

Mobile

Phone

Email

1

Đặng Minh Quang

Head

0975126734

064.3737097

quangpbr@yahoo.com.vn

2

Nguyễn Thị Hằng

Deputy Head

0918634417

 

hang.ht2@gmail.com

3

Chu Phương Anh

Staff

0985226898

064.3738046

anhson202@gmail.com

4

Phạm Văn Đảm

Staff

0983676934

 

 

5

Lê Phú Hảo

Staff

0907216898

 

lephuhaodt07@yahoo.com

6

Nguyễn Văn Kiên

Staff

0949284855

 

HoKim08@gmail.com

7

Hồ Thị Kim

Staff

0917510117

 

toitay2004@yahoo.com

8

Lê Thị Bích Mai

Staff

0986275728

064.3737725

buhmai88@yahoo.com

9

Vũ Thị Thanh Mai

Staff

 

064.3824943

thanhmai36@gmail.com.vn

10

Nguyễn Thị Nguyệt

Staff

0983327837

 

 

11

Lý Trường Thi

Staff

0985827304

 

 

12

Đỗ Thị Thu

Staff

01253644111