KHOA BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN

Trưởng khoa: ThS. Trần Xuân Tĩnh.
Phó trưởng khoa: TS. Trần Anh Đức
Điện thoại: 0919.489.642

I. Giới thiệu khoa

Quản lý, đào tạo hệ không chính quy trình độ trung cấp, cao đẳng và liên kết đào tạo đại học.

Tổ chức, bồi dưỡng giáo viên Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trong tỉnh BR - VT.

II. Đội Ngũ Giảng Viên

Th.S Trần Xuân Tĩnh – Trưởng khoa ĐT: 0919.489.642, email: xuantinh58@gmail.com.

TS. Trần Anh Đức - Phó trưởng khoa.

CN Vũ Thị Nga – Chuyên viên.

III. Thành tích nổi bật