(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Lịch công tác tuần 28 năm học (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)
26/03/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
27/3/2023

Sáng

- 7g30: Tham gia tập huấn LLTV tại chỗ Cụm 2 năm 2023 tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy tại phòng họp 305. TP: ĐUV.

- Ô. Tuyên

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
28/3

Sáng

- 7g30: Tham gia “Ngày Hội hiến máu tình nguyện” năm 2023 tại Nhà VHTN. TP: Theo đăng ký.

- Công đoàn trường

 

Chiều

- 14g00: Họp mặt Ngày truyền thống LLDQTV tại phòng họp 305. TP: BCHQS, LLTV nhà trường và theo thư mời.
- 15g00: Tập huấn công tác PCCC và CNCH năm 2023 tại sân khu E. TP: Theo triệu tập.
- 16g30: Thi đấu chung kết và Tổng kết trao giải Bóng chuyền hơi. TP: Theo triệu tập và đăng ký.

- Ô. Dũng

- Ô. Dũng

- Ô. Việt Hùng

 

Thứ tư
29/3

Sáng

- 8g30: Dự Hội nghị Cán bộ Chủ chốt tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Hạnh, Ô. Dũng.
- 9g00: Dự Hội thảo trực tuyến về ĐBCL trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Aus4Skiis. TP: Theo phân công.

- Ô. Hạnh
- P. ĐBCL & QLKH

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kỳ tại phòng họp 305. TP: BCH, BT chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
30/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa GDMN. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Dự họp về công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2023 tại VP Sở LĐTBXH.
- 8g00: Dự tập huấn về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Lực, B. Hương (tập huấn 02 ngày).

- Ô. Hải
- Ô. Việt Hùng

- Ô. Lực

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa Ngoại ngữ. TP: Theo triệu tập.
- 15g30: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa GDPT. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Thứ sáu
31/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa KT-QL. TP: Theo triệu tập.
- 10g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa BD&LKĐT. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Triển khai công tác TTSP K25 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- Phòng ĐT&HTQT

 

Thứ bảy
01/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
02/4

Sáng

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
Lịch công tác tuần 38 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024)
Lịch công tác tuần 37 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2024)
Lịch công tác tuần 36 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/4/2024)
Lịch công tác tuần 35 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/3/2024)
Lịch công tác tuần 34 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/3/2024)
Lịch công tác tuần 33 năm học 2023-2024 (từ ngày 11 đến ngày 17/3/2024)
Lịch công tác tuần 32 năm học 2023-2024 (từ ngày 04 đến ngày 10/3/2024)
Lịch công tác tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
12345678910...
 Lịch công tác tuần 28 năm học (từ ngày 27/3/2023 đến ngày 02/4/2023)
26/03/2023

THỨ NGÀY

NỘI DUNG

NGƯỜI PHỤ TRÁCH

GHI CHÚ

Thứ hai 
27/3/2023

Sáng

- 7g30: Tham gia tập huấn LLTV tại chỗ Cụm 2 năm 2023 tại BCHQS TP. Bà Rịa. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Dự Hội nghị trực tuyến về học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các Chương trình hành động của Tỉnh ủy tại phòng họp 305. TP: ĐUV.

- Ô. Tuyên

- Ô. Dũng

 

Chiều

 

 

 

Thứ ba
28/3

Sáng

- 7g30: Tham gia “Ngày Hội hiến máu tình nguyện” năm 2023 tại Nhà VHTN. TP: Theo đăng ký.

- Công đoàn trường

 

Chiều

- 14g00: Họp mặt Ngày truyền thống LLDQTV tại phòng họp 305. TP: BCHQS, LLTV nhà trường và theo thư mời.
- 15g00: Tập huấn công tác PCCC và CNCH năm 2023 tại sân khu E. TP: Theo triệu tập.
- 16g30: Thi đấu chung kết và Tổng kết trao giải Bóng chuyền hơi. TP: Theo triệu tập và đăng ký.

- Ô. Dũng

- Ô. Dũng

- Ô. Việt Hùng

 

Thứ tư
29/3

Sáng

- 8g30: Dự Hội nghị Cán bộ Chủ chốt tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Hạnh, Ô. Dũng.
- 9g00: Dự Hội thảo trực tuyến về ĐBCL trong khuôn khổ hợp tác với Chương trình Aus4Skiis. TP: Theo phân công.

- Ô. Hạnh
- P. ĐBCL & QLKH

 

Chiều

- 14g00: Họp Đảng ủy thường kỳ tại phòng họp 305. TP: BCH, BT chi bộ.

- Ô. Hạnh

 

Thứ năm
30/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa GDMN. TP: Theo triệu tập.
- 8g00: Dự họp về công tác tư vấn hướng nghiệp năm 2023 tại VP Sở LĐTBXH.
- 8g00: Dự tập huấn về công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại TTHC tỉnh. TP: Ô. Lực, B. Hương (tập huấn 02 ngày).

- Ô. Hải
- Ô. Việt Hùng

- Ô. Lực

 

Chiều

- 14g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa Ngoại ngữ. TP: Theo triệu tập.
- 15g30: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa GDPT. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Thứ sáu
31/3

Sáng

- 8g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa KT-QL. TP: Theo triệu tập.
- 10g00: Kiểm tra hoạt động chuyên môn tại Khoa BD&LKĐT. TP: Theo triệu tập.

- Ô. Hải

 

Chiều

- 14g00: Triển khai công tác TTSP K25 tại Giảng đường 1. TP: Theo triệu tập.

- Phòng ĐT&HTQT

 

Thứ bảy
01/4

Sáng

 

 

 

Chiều

 

 

 

Chủ nhật
02/4

Sáng

 

 

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lịch công tác tuần 39 năm học 2023-2024 (từ ngày 22 đến ngày 28/4/2024)
Lịch công tác tuần 38 năm học 2023-2024 (từ ngày 15 đến ngày 21/4/2024)
Lịch công tác tuần 37 năm học 2023-2024 (từ ngày 08 đến ngày 14/4/2024)
Lịch công tác tuần 36 năm học 2023-2024 (từ ngày 01 đến ngày 07/4/2024)
Lịch công tác tuần 35 năm học 2023-2024 (từ ngày 25 đến ngày 31/3/2024)
Lịch công tác tuần 34 năm học 2023-2024 (từ ngày 18 đến ngày 24/3/2024)
Lịch công tác tuần 33 năm học 2023-2024 (từ ngày 11 đến ngày 17/3/2024)
Lịch công tác tuần 32 năm học 2023-2024 (từ ngày 04 đến ngày 10/3/2024)
Lịch công tác tuần 31 năm học 2023-2024 (từ ngày 26/02/2024 đến ngày 03/3/2024)
Lịch công tác tuần 30 năm học 2023-2024 (từ ngày 19 đến ngày 25/02/2024)
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 38
Tổng số lượt truy cập: 420908


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.