(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

Bản tin khoa học các số từ số 1 đến số 9
13/10/2022
NỘI SAN SỐ 7 - THÁNG 01/2016
01/03/2016

Trong không khí mừng Đảng mừng xuân Bính Thân -2016, Ban Biên Tập ra mắt Nội San số 7 - Tháng 01/2016. Nội san tóm tắt các mặt hoạt động của nhà Trường, một số kết quả đạt được trong Học kỳ 1 năm 2015 - 2016. Bên cạnh đó là các nội dung không thể thiếu được là các Bài trao đổi, nghiên cứu của các Giảng viên của nhà trường và các đơn vị bạn cùng tham gia trao đổi về các vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường CĐSP, ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy .....

Kỷ yếu hội thảo chuyên đề:
29/04/2014
Nội san số 3 - Tháng 01/2014
13/02/2014
Bản tin khoa học các số từ số 1 đến số 9
13/10/2022
NỘI SAN SỐ 7 - THÁNG 01/2016
01/03/2016

Trong không khí mừng Đảng mừng xuân Bính Thân -2016, Ban Biên Tập ra mắt Nội San số 7 - Tháng 01/2016. Nội san tóm tắt các mặt hoạt động của nhà Trường, một số kết quả đạt được trong Học kỳ 1 năm 2015 - 2016. Bên cạnh đó là các nội dung không thể thiếu được là các Bài trao đổi, nghiên cứu của các Giảng viên của nhà trường và các đơn vị bạn cùng tham gia trao đổi về các vấn đề đổi mới, nâng cao chất lượng dạy và học trong trường CĐSP, ứng dụng CNTT trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy .....

Kỷ yếu hội thảo chuyên đề:
29/04/2014
Nội san số 3 - Tháng 01/2014
13/02/2014
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 39
Tổng số lượt truy cập: 75083© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.