(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
17/09/2022
RA MẮT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
25/12/2020

Ngày 25/12/2020, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và họp phiên họp thứ Nhất.

PHIÊN HỌP LẦN THỨ 4 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023
17/09/2022
RA MẮT HỘI ĐỒNG TRƯỜNG
25/12/2020

Ngày 25/12/2020, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức công bố các quyết định công nhận Hội đồng trường, Chủ tịch Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020-2025 và họp phiên họp thứ Nhất.

689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 35
Tổng số lượt truy cập: 75079© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.