(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

Phụ lục 01: CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
07/03/2023
QUYẾT ĐỊNH ĐỔI TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO
07/03/2023
CHUẨN ĐẦU RA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÁC NGÀNH
27/07/2022
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
22/11/2021
Chương trình khung đào tạo nâng chuẩn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi
27/09/2011
Chương trình khung đào tạo nâng chuẩn giáo viên dạy lớp mẫu giáo 5 tuổi
27/09/2011
Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Sư phạm Tiểu học
27/08/2009
Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Sư phạm Ngữ văn
27/08/2009
Chương trình đào tạo Cao đẳng ngành Sư phạm Sinh học
27/08/2009
Trích Luật giáo dục nước CHXHCN Việt Nam - Ðược Quốc Hội thông qua tháng 12/1998
15/08/2009
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 23
Tổng số lượt truy cập: 75169© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.