(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
14/03/2023
Ngành Kế toán
14/03/2023
Ngành Quản trị văn phòng
14/03/2023
Ngành Tiếng Nhật
14/03/2023
Ngành Tiếng Anh
14/03/2023
Ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
14/03/2023
Ngành Công nghệ thông tin
14/03/2023
Ngành Giáo dục Mầm non
14/03/2023
Quy chế tuyển sinh trình độ cao đẳng Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
10/03/2023
Quy chế tuyển sinh - Đề án tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non
10/03/2023
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 17
Tổng số lượt truy cập: 75141



© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.