(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2021-2022
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2020-2021
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2019-2020
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2018-2019
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018
25/11/2021
Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017
25/11/2021
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 15
Tổng số lượt truy cập: 75131© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.