(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 2 NĂM 2023
01/02/2023
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 1 NĂM 2023
12/12/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 12 NĂM 2022
12/12/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 11 NĂM 2022
11/11/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 10 NĂM 2022
30/09/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 9 NĂM 2022
31/08/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 7 NĂM 2022
01/07/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 6 NĂM 2022
30/05/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5 NĂM 2022
05/05/2022
KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 4 NĂM 2022
28/03/2022
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 33
Tổng số lượt truy cập: 75072© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.