(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
24/03/2023
KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
13/02/2023
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
13/02/2023
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 26
12/01/2023
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
16/12/2022
Kế hoạch thi tuần sinh hoạt công dân khóa 24 và 25 năm học 2022-2023
06/09/2022
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
01/08/2022
XỬ LÝ HỌC VỤ HK 2 NĂM HỌC 2021-2022 (CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ BUỘC THÔI HỌC)
27/07/2022
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HK2 2021-2022
10/03/2022
Thời khóa biểu học thực hành các lớp học bù HK2 năm học 2020-2021
08/01/2022
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Kế hoạch thi lại HK1 năm học 2022-2023 khóa 24M, 26M ngành GDMN và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26 các ngành GDNN
KẾ HOẠCH THI LẠI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 25
Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 26
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
Kế hoạch thi tuần sinh hoạt công dân khóa 24 và 25 năm học 2022-2023
MỞ LỚP BỒI DƯỠNG CHUẨN CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP GIÁO VIÊN NĂM 2022
XỬ LÝ HỌC VỤ HK 2 NĂM HỌC 2021-2022 (CẢNH BÁO KẾT QUẢ HỌC TẬP VÀ BUỘC THÔI HỌC)
DANH SÁCH LỚP HỌC PHẦN HK2 2021-2022
Thời khóa biểu học thực hành các lớp học bù HK2 năm học 2020-2021
12345678910...
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 22
Tổng số lượt truy cập: 75112© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.