(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Trưởng phòng:     TS. Trần Anh Đức   

Phó trưởng phòng: ThS. Tiền Tú Anh

                                ThS. Trần Thanh Hoàng

I. CHỨC NĂNG

        Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế.

II. NHIỆM VỤ

      - Thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy và liên thông hệ vừa làm vừa học trình độ cao đẳng.

      - Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động đào tạo chung toàn trường.

     - Theo dõi, quản lý việc xây dựng, phát triển chương trình và thực hiện kế hoạch đào tạo của các khóa học tại các khoa.

     - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo quy định của từng chương trình đào tạo.

      - Tổng hợp điểm, xử lý học vụ về kết quả học tập, kết quả sơ kết học kỳ, kết quả tổng kết năm học, khoá học.

      - Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P. Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại:  02543 826644

PHÒNG ĐÀO TẠO - BỒI DƯỠNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ

 

Trưởng phòng:     TS. Trần Anh Đức   

Phó trưởng phòng: ThS. Tiền Tú Anh

                                ThS. Trần Thanh Hoàng

I. CHỨC NĂNG

        Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động đào tạo và hợp tác quốc tế.

II. NHIỆM VỤ

      - Thực hiện công tác tuyển sinh hệ chính quy và liên thông hệ vừa làm vừa học trình độ cao đẳng.

      - Lập kế hoạch giảng dạy, học tập, tổ chức các hoạt động đào tạo chung toàn trường.

     - Theo dõi, quản lý việc xây dựng, phát triển chương trình và thực hiện kế hoạch đào tạo của các khóa học tại các khoa.

     - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động thực hành, thực tập sư phạm, thực tập nghề nghiệp cho sinh viên theo quy định của từng chương trình đào tạo.

      - Tổng hợp điểm, xử lý học vụ về kết quả học tập, kết quả sơ kết học kỳ, kết quả tổng kết năm học, khoá học.

      - Xây dựng kế hoạch và chủ trì thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế của nhà trường.

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

      - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

 

 

 

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P. Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại:  02543 826644


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 1285
Tổng số lượt truy cập: 541874


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.