(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

QUY CHẾ - ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2023
07/03/2023
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2022
22/06/2022
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2021
13/05/2021
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
19/08/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020
03/06/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020
19/08/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON NĂM 2020
03/06/2020
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY 2019
31/03/2019
ĐỀ ÁN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
16/03/2018
Đề án tuyển sinh 2017 nhóm ngành đào tạo giáo viên
27/03/2017
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 21
Tổng số lượt truy cập: 75153© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.