(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

QĐ v/v Công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014
11/02/2014
Tổng hợp các bài báo, TLKH, SKKN đã được hoàn thành và nghiệm thu trong năm học 2010-2011
10/06/2011
CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009
04/09/2009
Giới thiệu đề tài NCKH Cấp trường: "Xây dựng Phần mềm Quản lý Cán bộ Viên chức - Trường Cao đẳng sư phạm BRVT
04/09/2009
QĐ v/v Công nhận sáng kiến kinh nghiệm cấp trường năm học 2013-2014
11/02/2014
Tổng hợp các bài báo, TLKH, SKKN đã được hoàn thành và nghiệm thu trong năm học 2010-2011
10/06/2011
CÁC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐÃ ĐƯỢC NGHIỆM THU CẤP TRƯỜNG TỪ NĂM 2006 ĐẾN THÁNG 8/2009
04/09/2009
Giới thiệu đề tài NCKH Cấp trường: "Xây dựng Phần mềm Quản lý Cán bộ Viên chức - Trường Cao đẳng sư phạm BRVT
04/09/2009
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 26
Tổng số lượt truy cập: 75178© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.