(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH,  SINH VIÊN

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại:(0254) 3736576

  1. CHỨC NĂNG

     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

  1. NHIỆM VỤ

     - Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng; định hướng về tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

      - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”.

     - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính, Đoàn trường, Hội sinh viên và các Khoa trong việc: tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, bản tin, hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức thực hiện những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân, ... và các hoạt động xã hội khác.

     - Phối hợp với Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, các Khoa trong việc tuyển sinh, thu nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên. Tổ chức kiểm tra và xác minh văn bằng, chứng chỉ hồ sơ nhập học.

     - Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên như: học bổng, trợ cấp xã hội, vay vốn đào tạo, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, …

      - Quản lý và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của học sinh, sinh viên.

     - Quản lý và theo dõi công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xác nhận điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Cấp các loại chứng nhận, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ thư viện, …

      - Quản lý công tác Y tế học đường.

      - Quản lý Kí túc xá sinh viên.

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3736576

 

 

 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ VÀ HỌC SINH,  SINH VIÊN

Trưởng phòng: TS. Nguyễn Việt Hùng
Điện thoại:(0254) 3736576

  1. CHỨC NĂNG

     Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác học sinh, sinh viên.

  1. NHIỆM VỤ

     - Tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng; định hướng về tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên.

      - Tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên”.

     - Phối hợp với Phòng Tổ chức - Hành chính, Đoàn trường, Hội sinh viên và các Khoa trong việc: tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn; tổ chức và chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền, bản tin, hoạt động văn hoá - văn nghệ, thể dục - thể thao; tổ chức thực hiện những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như: tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân, ... và các hoạt động xã hội khác.

     - Phối hợp với Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế, các Khoa trong việc tuyển sinh, thu nhận và quản lý hồ sơ học sinh, sinh viên. Tổ chức kiểm tra và xác minh văn bằng, chứng chỉ hồ sơ nhập học.

     - Quản lý và thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên như: học bổng, trợ cấp xã hội, vay vốn đào tạo, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm, …

      - Quản lý và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật của học sinh, sinh viên.

     - Quản lý và theo dõi công tác đánh giá kết quả rèn luyện và xác nhận điểm rèn luyện của học sinh, sinh viên trong quá trình học tập tại trường. Cấp các loại chứng nhận, thẻ học sinh, sinh viên, thẻ thư viện, …

      - Quản lý công tác Y tế học đường.

      - Quản lý Kí túc xá sinh viên.

      - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

     - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

 

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P.Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3736576

 

 

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 1314
Tổng số lượt truy cập: 541958


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.