(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Đăng Lực
Điện thoại: (0254) 3825275

I. CHỨC NĂNG

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ hành chính.

II. NHIỆM VỤ

      - Xây dựng, qui hoạch công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ viên chức hàng năm.

      - Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; theo dõi và quản lý cán bộ viên chức; nhận xét định kỳ giảng viên, cán bộ, nhân viên theo chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước đúng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Quản lý con dấu của nhà trường, cấp và chứng nhận các loại giấy tờ như giấy giới thiệu, giấy công tác; tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn, giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài trường; lưu giữ các văn bản chung.

      - Tổ chức những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân …

      - Tổ chức thực hiện việc in ấn, soạn thảo văn bản, giữ liên lạc điện thoại thường trực, bảo vệ, vệ sinh, tiếp khách; giao dịch, hiệu lệnh giờ giấc; theo dõi, đôn đốc toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động đã qui định.

      - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng và đôn đốc việc thực hiện; tổ chức phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị liên quan tổ chức và khánh tiết các ngày lễ, ngày tết, chào cờ, hội họp và một số hoạt động khác.

     - Tổng hợp tình hình các mặt công tác tuần và làm báo cáo định kỳ, báo cáo tháng và bất thường, tổng hợp kế hoạch tuần, tháng và các loại thống kê theo yêu cầu của cấp trên.

      - Báo cáo tổng kết, sơ kết phong trào thi đua của nhà trường; làm nhiệm vụ thường trực và thư ký các cuộc họp lãnh đạo và của Ban giám hiệu; sắp xếp điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.

     - Quản lí nhà đất, tài sản, sửa chữa, cải tạo và xây dựng; xây dựng kế hoạch và tiến hành mua sắm tài sản, vật rẻ tiền mau hỏng hằng năm.

     - Quản lý và điều tiết hoạt động của hội trường, phòng họp, phòng học, nhà khách; tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an; đăng kí hộ khẩu, theo dõi tạm trú, tạm vắng; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chóng thiên tai, bão lụt.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P. Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3825275

 

PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

Trưởng phòng: Ths. Nguyễn Đăng Lực
Điện thoại: (0254) 3825275

I. CHỨC NĂNG

      Tham mưu và giúp Hiệu trưởng trong việc quản lý, tổng hợp, đề xuất ý kiến, tổ chức thực hiện các công việc liên quan đến công tác tổ chức cán bộ và các nhiệm vụ hành chính.

II. NHIỆM VỤ

      - Xây dựng, qui hoạch công tác tổ chức, cán bộ; xây dựng kế hoạch biên chế nhân sự, kế hoạch bồi dưỡng, đào tạo cán bộ viên chức hàng năm.

      - Quản lý hồ sơ cán bộ, viên chức; theo dõi và quản lý cán bộ viên chức; nhận xét định kỳ giảng viên, cán bộ, nhân viên theo chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước đúng theo qui định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

      - Quản lý con dấu của nhà trường, cấp và chứng nhận các loại giấy tờ như giấy giới thiệu, giấy công tác; tiếp nhận, phân phối và theo dõi thực hiện các công văn, giấy tờ gửi đến, gửi đi các nơi trong và ngoài trường; lưu giữ các văn bản chung.

      - Tổ chức những công việc xã hội của nhà trường đối với địa phương nơi trường đóng như tiếp dân, hội họp, bầu cử, lao động nghĩa vụ, lao động giúp dân …

      - Tổ chức thực hiện việc in ấn, soạn thảo văn bản, giữ liên lạc điện thoại thường trực, bảo vệ, vệ sinh, tiếp khách; giao dịch, hiệu lệnh giờ giấc; theo dõi, đôn đốc toàn trường thực hiện đúng thời gian lao động đã qui định.

      - Xây dựng chương trình kế hoạch công tác hàng tuần, hàng tháng và đôn đốc việc thực hiện; tổ chức phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị liên quan tổ chức và khánh tiết các ngày lễ, ngày tết, chào cờ, hội họp và một số hoạt động khác.

     - Tổng hợp tình hình các mặt công tác tuần và làm báo cáo định kỳ, báo cáo tháng và bất thường, tổng hợp kế hoạch tuần, tháng và các loại thống kê theo yêu cầu của cấp trên.

      - Báo cáo tổng kết, sơ kết phong trào thi đua của nhà trường; làm nhiệm vụ thường trực và thư ký các cuộc họp lãnh đạo và của Ban giám hiệu; sắp xếp điều xe công tác theo kế hoạch của Hiệu trưởng giao.

     - Quản lí nhà đất, tài sản, sửa chữa, cải tạo và xây dựng; xây dựng kế hoạch và tiến hành mua sắm tài sản, vật rẻ tiền mau hỏng hằng năm.

     - Quản lý và điều tiết hoạt động của hội trường, phòng họp, phòng học, nhà khách; tổ chức công tác bảo vệ trật tự trị an; đăng kí hộ khẩu, theo dõi tạm trú, tạm vắng; tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chóng thiên tai, bão lụt.

    - Quản lý cán bộ, viên chức, người lao động của phòng.

    - Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.  

Liên hệ:

* Địa chỉ: 689 - Cách Mạng Tháng Tám - P. Long Toàn – TP. Bà Rịa – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

* Điện thoại: 0254 3825275

 


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 32
Tổng số lượt truy cập: 420834


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.