(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2022-2023 CỦA KHÓA 26
13/02/2023
Thời khóa biểu HK1 lớp 18F- Thời khóa biểu và danh sách lớp các môn học bổ sung Hk1- Năm học 2022-2023
03/02/2023
THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2022-2023 CỦA KHÓA 25
26/12/2022
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
16/12/2022
Kế hoạch thi các môn học tích lũy - HK1 năm học 2022-2023 - Các lớp từ khóa 20 đến khóa 25
04/10/2022
Kế hoạch thi nội dung tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2022-2023 khóa 26 ngành Giáo dục Mầm non
30/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI THÁNG 9/2022
12/09/2022
THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2022-2023
24/08/2022
Kế hoạch thi lại HK2 năm học 2021-2022 dành cho khóa 24 và khóa 25
02/08/2022
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 và phân công coi thi, chấm thi Khóa 23-24-25, các lớp Tích lũy và Tốt nghiệp K42, 44M
10/06/2022
CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2022-2023 CỦA KHÓA 26
Thời khóa biểu HK1 lớp 18F- Thời khóa biểu và danh sách lớp các môn học bổ sung Hk1- Năm học 2022-2023
THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKII NĂM HỌC 2022-2023 CỦA KHÓA 25
KẾ HOẠCH THI HK1 - NĂM HỌC 2022-2023 - KHÓA 24 VÀ 25
Kế hoạch thi các môn học tích lũy - HK1 năm học 2022-2023 - Các lớp từ khóa 20 đến khóa 25
Kế hoạch thi nội dung tuần sinh hoạt Công dân-HSSV năm học 2022-2023 khóa 26 ngành Giáo dục Mầm non
THỜI KHÓA BIỂU HỌC LẠI THÁNG 9/2022
THỜI KHÓA BIỂU - DS LỚP HỌC PHẦN HKI NĂM HỌC 2022-2023
Kế hoạch thi lại HK2 năm học 2021-2022 dành cho khóa 24 và khóa 25
Kế hoạch thi học kỳ 2 năm học 2021-2022 và phân công coi thi, chấm thi Khóa 23-24-25, các lớp Tích lũy và Tốt nghiệp K42, 44M
12345678910...
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 7
Tổng số lượt truy cập: 75092© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.