(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2022-2023
14/07/2022
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2021-2022
02/09/2021
BIÊN CHẾ NĂM HỌC 2020-2021
10/08/2020
KHUNG KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020
12/06/2019
Khung kế hoạch thời gian năm học 2018 – 2019
06/06/2018
Khung kế hoạch thời gian năm học 2017 – 2018
02/06/2017
Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017
29/06/2016
Khung kế hoạch thời gian năm học 2015-2016
01/06/2015
Khung kế hoạch thời gian năm học 2014-2015
03/07/2014
Khung kế hoạch thời gian năm học 2013 – 2014
24/06/2013
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 25
Tổng số lượt truy cập: 75125© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.