(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
13/08/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV      KHÓA 17 - TỪ 18/08/2014 ĐẾN 23/08/2014

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai (18/08)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Thắng

Chiều

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

Ba (19/08)

Sáng

GĐ1

Thắng

GĐ2

Chi

Chiều

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tĩnh

Tư (20/08)

Sáng

ĐN

CA.PA83+CA.PC67

ĐN

CA.PA83+CA.PC67

Chiều

GĐ1

Lực   - Hùng

GĐ2

Hiếu

Năm (21/08)

Sáng

GĐ1

Chiến

GĐ2

Lực   - Hùng

Chiều

GĐ1

Hiếu

GĐ2

Chiến

Sáu (22/08)

Sáng

GĐ1

CTSV

GĐ2

CTSV

                                       Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Biên chế: 

- Lớp A gồm HS các lớp thuộc khoa Tiểu học và khoa Tự nhiên (190SV).

- Lớp B gồm HS các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ-Tin học, KT-QL (192SV).

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, nhà đa năng, nước uống cho báo cáo viên, âm thanh & chuẩn bị máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động xã hội và sinh hoạt tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29.(Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam.(Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.(Ô.Dũng)

Bài 9: Giáo dục Giới và Bình đẳng giới; GD phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS & các tệ nạn XH khác; GD phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. (Ô.Hiếu)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch.(CTSV)

 

 

Bà Rịa, ngày 07 tháng  08    năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
13/08/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HSSV      KHÓA 17 - TỪ 18/08/2014 ĐẾN 23/08/2014

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

Lớp A

Lớp B

Phòng

GV

Phòng

GV

Hai (18/08)

Sáng

GĐ1

Chi

GĐ2

Thắng

Chiều

GĐ1

Tĩnh

GĐ2

Dũng

Ba (19/08)

Sáng

GĐ1

Thắng

GĐ2

Chi

Chiều

GĐ1

Dũng

GĐ2

Tĩnh

Tư (20/08)

Sáng

ĐN

CA.PA83+CA.PC67

ĐN

CA.PA83+CA.PC67

Chiều

GĐ1

Lực   - Hùng

GĐ2

Hiếu

Năm (21/08)

Sáng

GĐ1

Chiến

GĐ2

Lực   - Hùng

Chiều

GĐ1

Hiếu

GĐ2

Chiến

Sáu (22/08)

Sáng

GĐ1

CTSV

GĐ2

CTSV

                                       Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Biên chế: 

- Lớp A gồm HS các lớp thuộc khoa Tiểu học và khoa Tự nhiên (190SV).

- Lớp B gồm HS các lớp thuộc khoa Ngoại ngữ-Tin học, KT-QL (192SV).

Phân công:

- Phòng TC-HC chuẩn bị giảng đường, nhà đa năng, nước uống cho báo cáo viên, âm thanh & chuẩn bị máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động xã hội và sinh hoạt tập thể (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29.(Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam.(Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm.(Ô.Dũng)

Bài 9: Giáo dục Giới và Bình đẳng giới; GD phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS & các tệ nạn XH khác; GD phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. (Ô.Hiếu)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch.(CTSV)

 

 

Bà Rịa, ngày 07 tháng  08    năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 1236
Tổng số lượt truy cập: 541713


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.