(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
19/08/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 
LỚP ĐHSP TOÁN & VĂN -
TỪ 25/8/2014 ĐẾN 30/08/2014

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

GV  báo cáo

Địa điểm

Hai   (25/08)

Sáng

Chi

HTB1

Chiều

Tĩnh

HTB1

Ba (26/08)

Sáng

Thắng

HTB1

Chiều

Dũng

HTB1

Tư (27/08)

Sáng

CA.PA83 + CA.PC67

HTB1

Chiều

Lực - Hùng

HTB1

Năm   (28/08)

Sáng

Chiến

HTB1

Chiều

Hiếu

HTB1

Sáu   (29/08)

Sáng

CTSV

HTB1

    Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Phân công chuẩn bị:

- Phòng TC-HC chuẩn bị  & âm thanh, máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, học bổng, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động XH và sinh hoạt TT (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29. (Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam. (Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. (Ô.Dũng)

Bài 9: Giáo dục Giới và Bình đẳng giới; GD phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS & các tệ nạn XH khác; GD phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. (Ô.Hiếu)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch. (CTSV).          

 

 

 

Bà Rịa, ngày 18  tháng    08  năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH

                                                                          

NỘI DUNG THI ĐUA

Dành cho “Tuần sinh hoạt công dân  – HSSV” Lớp Cao đng khóa 1DH
Năm học 2014 - 2015

1/Thời gian: Từ ngày 25/08/2014 đến 30/08/2014.

  Buổi sáng: 7g00 - 11g00; Buổi chiều: 13g30 - 17g30.

2/Trang phục: Theo đúng quy định của nhà trường (áo sơmi trắng, quần tây, dép quai hậu, thẻ sinh viên,…).

3/Học tập:

- Tuyệt đối chấp hành nội quy. Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép.

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học.

4/Nhiệm vụ của lớp trực ban:

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.

- Tập trung lớp học, điểm danh, kiểm tra sĩ số, trang phục và báo cáo cho chuyên viên quản lý lớp.

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học.

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực.

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên.

5/Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học và điểm thi đua của lớp trong tuần thứ nhất của năm học, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt.

- Đi chậm: -2đ/lượt.

- Vắng có phép: -1đ/buổi.

- Vắng không phép: -3đ/lượt.

- Trốn học: -3đ/lượt.

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể;

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt.

*Lưu ý:

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc tính vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học.

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn luyện cuối mỗi kì của năm học sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Kém (dưới 30điểm).

 

 

Bà Rịa, ngày 18  tháng    08  năm  2014

TL.HIỆU TRƯỞNG

Q.TRƯỞNG PHÒNG   CTSV

(đã kí)

 

Lê Thị Kim   Chi

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123
 Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
19/08/2014

THỜI KHÓA BIỂU TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV 
LỚP ĐHSP TOÁN & VĂN -
TỪ 25/8/2014 ĐẾN 30/08/2014

(Kèm theo Quyết định số 209/QĐ-CĐSP)

Thứ

Buổi

GV  báo cáo

Địa điểm

Hai   (25/08)

Sáng

Chi

HTB1

Chiều

Tĩnh

HTB1

Ba (26/08)

Sáng

Thắng

HTB1

Chiều

Dũng

HTB1

Tư (27/08)

Sáng

CA.PA83 + CA.PC67

HTB1

Chiều

Lực - Hùng

HTB1

Năm   (28/08)

Sáng

Chiến

HTB1

Chiều

Hiếu

HTB1

Sáu   (29/08)

Sáng

CTSV

HTB1

    Buổi sáng: 7g00 – 11g00; Buổi chiều: 13g30 – 17g30

Phân công chuẩn bị:

- Phòng TC-HC chuẩn bị  & âm thanh, máy chiếu (theo yêu cầu).

- Phòng CTSV quản lý học sinh, sinh viên.

Nội dung bài dạy & GV phụ trách:

Bài 1: Quy chế đào tạo và các nội dung liên quan. (Ô.Thắng)

Bài 2: Công tác HSSV (quy chế, chế độ, chính sách, học phí, học bổng, TCXH, tín dụng, y tế…). (B.Chi)

Bài 3: Công tác Đoàn, Hội; Kĩ năng hoạt động XH và sinh hoạt TT (Ô.Lực - Ô.Hùng)

Bài 4: Quán triệt Nghị quyết TW 29. (Ô.Chiến)

Bài 5: Giáo dục ATGT. (CA.PC67)

Bài 6: Tình hình ANCT, TTATXH. (CA.PA83)

Bài 7: Tuyên truyền về tình hình biển, đảo Việt Nam. (Ô.Tĩnh)

Bài 8: Học tập chuyên đề về tấm gương đạo đức HCM - Nâng cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm. (Ô.Dũng)

Bài 9: Giáo dục Giới và Bình đẳng giới; GD phòng chống tham nhũng, ma túy, tệ nạn mại dâm, HIV/AIDS & các tệ nạn XH khác; GD phòng chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh. (Ô.Hiếu)

Bài 10: Thảo luận; viết thu hoạch. (CTSV).          

 

 

 

Bà Rịa, ngày 18  tháng    08  năm  2014

HIỆU   TRƯỞNG

(đã ký)

 

TS.   HỒ CẢNH HẠNH

                                                                          

NỘI DUNG THI ĐUA

Dành cho “Tuần sinh hoạt công dân  – HSSV” Lớp Cao đng khóa 1DH
Năm học 2014 - 2015

1/Thời gian: Từ ngày 25/08/2014 đến 30/08/2014.

  Buổi sáng: 7g00 - 11g00; Buổi chiều: 13g30 - 17g30.

2/Trang phục: Theo đúng quy định của nhà trường (áo sơmi trắng, quần tây, dép quai hậu, thẻ sinh viên,…).

3/Học tập:

- Tuyệt đối chấp hành nội quy. Tham gia học tập đầy đủ, nghiêm túc; không đùa giỡn, không nói chuyện riêng, không đi chậm, về sớm; trốn giữa buổi xem như nghỉ học không phép.

- Mọi lý do nghỉ học đều phải có ý kiến của chuyên viên quản lý lớp học.

4/Nhiệm vụ của lớp trực ban:

- Có mặt trước 15 phút để chuẩn bị.

- Tập trung lớp học, điểm danh, kiểm tra sĩ số, trang phục và báo cáo cho chuyên viên quản lý lớp.

- Theo dõi, ghi chép tình hình lớp học trong suốt buổi học.

- Kiểm tra sĩ số cuối buổi học và nhận xét, nhắc nhở những trường hợp vi phạm.

- Chủ trì họp giao ban và bàn giao trực.

- Làm công tác liên lạc và phục vụ nước uống cho báo cáo viên.

5/Thi đua: Mọi vi phạm đều được đưa vào tính điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học và điểm thi đua của lớp trong tuần thứ nhất của năm học, cụ thể như sau:

- Lớp trưởng báo cáo không trung thực: -20đ/lượt.

- Đi chậm: -2đ/lượt.

- Vắng có phép: -1đ/buổi.

- Vắng không phép: -3đ/lượt.

- Trốn học: -3đ/lượt.

- Làm việc riêng, gây mất trật tự trong giờ học: -2đ/lượt/cá nhân & -20đ/lượt/tập thể;

- Trang phục, đầu tóc, giày dép không đúng quy định: -2đ/lượt.

*Lưu ý:

+ Điểm trừ của cá nhân ngoài việc tính vào điểm thi đua của lớp ở tuần thứ nhất còn sẽ bị trừ vào điểm rèn luyện cuối mỗi học kỳ của HSSV trong năm học.

+ SV không tham gia học tập Tuần SHCD - HSSV và viết bài thu hoạch cuối đợt, điểm rèn luyện cuối mỗi kì của năm học sẽ bị đưa về thang điểm rèn luyện Kém (dưới 30điểm).

 

 

Bà Rịa, ngày 18  tháng    08  năm  2014

TL.HIỆU TRƯỞNG

Q.TRƯỞNG PHÒNG   CTSV

(đã kí)

 

Lê Thị Kim   Chi

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Thông báo - Về việc đăng kí chỗ ở cho sinh viên tại Kí túc xá năm học 2023 - 2024
Thông báo: V/v Thi hành kỷ luật HS-SV vi phạm quy chế thi - Học kỳ II - Năm học 2015 - 2016
Thông báo: V/v Nộp chứng chỉ Tin học và Ngoại ngữ đối với HSSV hệ Cao đẳng khóa 17 và hệ Trung cấp khóa 40 – Đợt 1
Thông báo: V/v Nộp bằng Tốt nghiệp Trung học Phổ thông đối với học sinh, sinh viên hệ Cao đẳng K19 và hệ Trung cấp K41
Thông báo: V/v sắp xếp chỗ ở cho học sinh, sinh viên năm học 2015 – 2016 của BQL Ký túc xá
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV hệ CĐ khóa 18 và hệ TC khóa 40
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV lớp ĐHSP Toán & Văn - từ 25/08 - 30/08/2014
Thời khóa biểu tuần sinh hoạt công dân - HSSV khóa 17; từ 18/08/2014 đến 23/08/2014
Kế hoạch chăm sóc sức khỏe y tế học đường năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu tuần "Sinh hoạt công dân HS-SV" khóa 39 Trung cấp và Nội dung thi đua
123

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 1210
Tổng số lượt truy cập: 541630


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.