(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

 Bản tin khoa học các số từ số 1 đến số 9
13/10/2022

      - Bản tin khoa học số 1 (xem tại đây)

      - Bản tin khoa học số 2 (xem tại đây)

      - Bản tin khoa học số 3 (xem tại đây)

      - Bản tin khoa học số 4 (xem tại đây)

      - Bản tin khoa học số 5 (xem theo link:  hhttps://bit.ly/3yIajzX)

      - Bản tin khoa học số 6 (xem theo link:  hhttps://bit.ly/3COEaYX)

       -Bản tin khoa học số 7 (xem theo link:  hhttps://bit.ly/3CViriV)

      - Bản tin khoa học số 8 (xem theo link:  hhttps://bit.ly/3CzchUw)

      - Bản tin khoa học số 9 (xem theo link:  hhttps://bit.ly/3RWqVL3)


   
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 18
Tổng số lượt truy cập: 125590© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.