(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học  khóa thi ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2022
23/11/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   511/TB-CĐSP

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học 
khóa thi ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2022

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả thi tuyển như sau:

      1. Kết quả thi tuyển sinh

      Danh sách đính kèm (xem tại đây).

      2. Điểm chuẩn trúng tuyển: 15,75 điểm (không có môn thi nào dưới 5 điểm).

      3. Phúc khảo kết quả thi

      - Nhà trường nhận đơn phúc khảo điểm thi đến hết ngày 02/12/2022 (nếu có).

      - Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (mẫu đơn phúc khảo).

      4. Thời gian nhập học và học chính thức

      - Thời gian nhập học: Ngày 03 và 04/12/2022.

      - Học chính thức theo thời khoá biểu từ ngày 11 tháng 12 năm 2022 (lịch học cụ thể được công bố trên Website nhà trường http://www.cdspbrvt.edu.vn).

      - Học các ngày chủ nhật và trong hè. Những trường hợp phải học bổ túc những môn chưa đạt trong chuyển điểm từ trung cấp lên cao đẳng, nhà trường sẽ sắp xếp tổ chức lớp học vào thứ 7 và học viên phải đóng lệ phí theo quy định.

      5. Hồ sơ nhập học gồm

      - Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên).

      - Đối với thí sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp ngoài trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu phải nộp thêm các bản chính sau để kiểm tra, đối chiếu:

      + Bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non.

      + Bảng điểm Trung cấp Sư phạm Mầm non.

      + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

    - Nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu theo quy định của hồ sơ dự thi.

      6. Lệ phí nhập học

      - Lệ phí nhập học: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

      Thí sinh đóng lệ phí nêu trên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, số TK 76110000461552 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa. Nội dung chuyển khoản ghi: K18F; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh.

      7. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

      Phòng Công tác sinh viên, Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 689, CMT8, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa; Điện thoại: (02543) 736576.

      Nhà trường chỉ tiếp nhận những học viên có hồ sơ đầy đủ ở Mục 5 và 6. Các bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm sẽ được Nhà trường trả lại sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự thi.

 

Nơi nhận:

-    Lãnh đạo trường (b/c);
-    Các phòng/khoa;
-    Website trường (tb);
-   Lưu: VT, ĐT&HTQT.

 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã kí)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Hoàn thành tốt Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội nghị viên chức, người lao động trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
12345678910...
 THÔNG BÁO: Kết quả thi tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học  khóa thi ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2022
23/11/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:   511/TB-CĐSP

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 23 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết quả thi tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học 
khóa thi ngày 12 và 13 tháng 11 năm 2022

      Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo kết quả thi tuyển như sau:

      1. Kết quả thi tuyển sinh

      Danh sách đính kèm (xem tại đây).

      2. Điểm chuẩn trúng tuyển: 15,75 điểm (không có môn thi nào dưới 5 điểm).

      3. Phúc khảo kết quả thi

      - Nhà trường nhận đơn phúc khảo điểm thi đến hết ngày 02/12/2022 (nếu có).

      - Địa điểm nhận đơn phúc khảo: Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (mẫu đơn phúc khảo).

      4. Thời gian nhập học và học chính thức

      - Thời gian nhập học: Ngày 03 và 04/12/2022.

      - Học chính thức theo thời khoá biểu từ ngày 11 tháng 12 năm 2022 (lịch học cụ thể được công bố trên Website nhà trường http://www.cdspbrvt.edu.vn).

      - Học các ngày chủ nhật và trong hè. Những trường hợp phải học bổ túc những môn chưa đạt trong chuyển điểm từ trung cấp lên cao đẳng, nhà trường sẽ sắp xếp tổ chức lớp học vào thứ 7 và học viên phải đóng lệ phí theo quy định.

      5. Hồ sơ nhập học gồm

      - Giấy báo nhập học (nhận trực tiếp tại phòng Công tác sinh viên).

      - Đối với thí sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp ngoài trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa –Vũng Tàu phải nộp thêm các bản chính sau để kiểm tra, đối chiếu:

      + Bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm Mầm non.

      + Bảng điểm Trung cấp Sư phạm Mầm non.

      + Bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

    - Nộp bổ sung các giấy tờ còn thiếu theo quy định của hồ sơ dự thi.

      6. Lệ phí nhập học

      - Lệ phí nhập học: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi ngàn đồng).

      Thí sinh đóng lệ phí nêu trên bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua tài khoản của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu, số TK 76110000461552 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chi nhánh Bà Rịa. Nội dung chuyển khoản ghi: K18F; họ và tên; ngày, tháng, năm sinh.

      7. Nơi tiếp nhận hồ sơ:

      Phòng Công tác sinh viên, Trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu, Số 689, CMT8, P. Long Toàn, TP. Bà Rịa; Điện thoại: (02543) 736576.

      Nhà trường chỉ tiếp nhận những học viên có hồ sơ đầy đủ ở Mục 5 và 6. Các bản chính bằng tốt nghiệp và bảng điểm sẽ được Nhà trường trả lại sau khi kiểm tra, đối chiếu với hồ sơ đăng ký dự thi.

 

Nơi nhận:

-    Lãnh đạo trường (b/c);
-    Các phòng/khoa;
-    Website trường (tb);
-   Lưu: VT, ĐT&HTQT.

 

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

(Đã kí)

TS. Hồ Cảnh Hạnh

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Hoàn thành tốt Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội nghị viên chức, người lao động trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 38
Tổng số lượt truy cập: 420910


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.