(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)
26/11/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 544 /TB-CĐSP

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

     Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022  (gia hạn đợt 2), cụ thể như sau:

      1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu

      - Đối tượng: Đã tốt nghiệp trung cấp ngành Sư phạm Mầm non nhưng chưa được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục. Ưu tiên đối tượng tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Chỉ tiêu: 60.

      2. Môn thi 

      - Môn 1: Tâm lý - Giáo dục.

      - Môn 2: Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

      - Môn 3: Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

      3. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi

      - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 21/12/2022.

      - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên, trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Hồ sơ bao gồm:

      3.1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu);

      3.2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

      3.3. Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non;

      3.4. Bản sao bảng điểm khóa học Trung cấp Sư phạm mầm non;

      3.5. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

      3.6. Hai ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, có ghi tên và ngày tháng năm sinh phía sau.

      (Các mục từ 3.2 đến 3.4 thí sinh nộp bản chính để đối chiếu khi trúng tuyển).

      4. Ôn thi: Thí sinh tự ôn thi theo đề cương do nhà trường cung cấp.

      5. Thời gian thi: Ngày 23 và sáng ngày 24 tháng 12 năm 2022.

      6. Thời gian học: Học vào cuối tuần và trong hè. Tổng thời gian là 1,5 năm (lịch học cụ thể sẽ được thông báo sau).

      7. Học phí: Đóng học phí theo quy định. Riêng những học sinh đã tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu không phải đóng học phí.

      Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (điện thoại: 02543.826.644) hoặc Phòng Công tác Sinh viên (điện thoại: 02543.736.576), trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Website: http://cdspbrvt.edu.vn

Nơi nhận:

- Các phòng/khoa (để thực hiện);
- Website trường (tb);
- Lưu: VT, ĐT&HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

TS. Phan Thế Hải

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Hoàn thành tốt Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội nghị viên chức, người lao động trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
12345678910...
 THÔNG BÁO - Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)
26/11/2022

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
BÀ RỊA – VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 544 /TB-CĐSP

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO

     Về việc tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng
hình thức vừa làm vừa học năm 2022 (gia hạn đợt 2)

      Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo tuyển sinh liên thông ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hình thức vừa làm vừa học năm 2022  (gia hạn đợt 2), cụ thể như sau:

      1. Đối tượng tuyển sinh và chỉ tiêu

      - Đối tượng: Đã tốt nghiệp trung cấp ngành Sư phạm Mầm non nhưng chưa được tuyển dụng vào các cơ sở giáo dục. Ưu tiên đối tượng tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Chỉ tiêu: 60.

      2. Môn thi 

      - Môn 1: Tâm lý - Giáo dục.

      - Môn 2: Phương pháp phát triển ngôn ngữ và làm quen với tác phẩm văn học.

      - Môn 3: Phương pháp khám phá khoa học về môi trường xung quanh.

      3. Thời gian phát hành và thu nhận hồ sơ đăng ký dự thi

      - Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến 17 giờ ngày 21/12/2022.

      - Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Công tác Sinh viên, trường CĐSP Bà Rịa – Vũng Tàu.

      - Hồ sơ bao gồm:

      3.1. Phiếu đăng ký thi tuyển (theo mẫu của trường CĐSP Bà Rịa-Vũng Tàu);

      3.2. Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

      3.3. Bản sao bằng tốt nghiệp Trung cấp Sư phạm mầm non;

      3.4. Bản sao bảng điểm khóa học Trung cấp Sư phạm mầm non;

      3.5. Bản sao Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

      3.6. Hai ảnh 3x4 chụp trong vòng 6 tháng, có ghi tên và ngày tháng năm sinh phía sau.

      (Các mục từ 3.2 đến 3.4 thí sinh nộp bản chính để đối chiếu khi trúng tuyển).

      4. Ôn thi: Thí sinh tự ôn thi theo đề cương do nhà trường cung cấp.

      5. Thời gian thi: Ngày 23 và sáng ngày 24 tháng 12 năm 2022.

      6. Thời gian học: Học vào cuối tuần và trong hè. Tổng thời gian là 1,5 năm (lịch học cụ thể sẽ được thông báo sau).

      7. Học phí: Đóng học phí theo quy định. Riêng những học sinh đã tốt nghiệp tại trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu không phải đóng học phí.

      Để biết thêm thông tin, xin liên hệ Phòng Đào tạo và Hợp tác quốc tế (điện thoại: 02543.826.644) hoặc Phòng Công tác Sinh viên (điện thoại: 02543.736.576), trường CĐSP Bà Rịa - Vũng Tàu, số 689 đường CMT8, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu hoặc Website: http://cdspbrvt.edu.vn

Nơi nhận:

- Các phòng/khoa (để thực hiện);
- Website trường (tb);
- Lưu: VT, ĐT&HTQT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã kí)

TS. Phan Thế Hải

 


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Lễ tốt nghiệp và trao bằng Cử nhân các lớp liên thông đại học hình thức vừa làm vừa học năm học 2023-2024
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu
Hoàn thành tốt Kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 năm 2024.
Hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2023
PHIÊN HỌP LẦN THỨ 5 - Tổng kết công tác Hội đồng trường năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024
Kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
Hội nghị viên chức, người lao động trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu năm học 2023 – 2024
LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2023 – 2024
Thông báo thi lại HK1 năm học 2022-2023 lớp 18F và thi lại tích lũy khóa 24, 25 hệ cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ Cao đẳng đào tạo liên thông theo hình thức vừa làm vừa học đợt 1 năm 2023
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 43
Tổng số lượt truy cập: 420933


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.