(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

 CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA - HỘI NHẬP
17/03/2023
📌Thực hiện kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng Tháng Thanh Niên năm 2023, chiều ngày 16/3/2023, Đoàn khoa Ngoại ngữ - Trường CĐSP BR-VT đã tổ chức chương trình Giao lưu Văn hoá - Hội nhập với sự tham gia của cô Otake - GV người Nhật và cô Kaitlan - GV Người Mỹ.
🪪Các GV nước ngoài đã chia sẻ kinh nghiệm về học tập, văn hóa và văn nghệ của Mỹ và Nhật Bản. Đoàn viên sinh viên nhà trường đã giao lưu các tiết mục văn nghệ, đặt câu hỏi giao lưu với GV nước ngoài.
🏵Hoạt động nhằm tạo môi trường giao lưu Văn hóa - Hội nhập và kỹ năng tổ chức sự kiện cho sinh viên nhà trường.
 
 

   
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 17
Tổng số lượt truy cập: 125586© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.