(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
25/07/2023

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

 

      Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển sớm ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, cụ thể như sau:

      1. Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2023

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập THPT (theo học bạ)

Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

19,5 điểm

(không tính các điểm ưu tiên)

19 điểm

(bao gồm cả điểm ưu tiên)

Văn, Địa lý, Giáo dục công dân

C20

Văn, Toán,  Tiếng Anh

D01

      2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT (theo học bạ) và dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT trước năm 2023

      (Danh sách trúng tuyển đính kèm)

      Lưu ý:

      Những thí sinh có tên trong danh sách đính kèm đều đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, để chính thức trúng tuyển thì thí sinh cần phải lưu ý các thông tin sau đây:

     - Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ ngày 30/7/2023, tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng trên Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải xếp ngành này vào nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) để chắc chắn trúng tuyển.

      - Thí sinh phải đậu tốt nghiệp THPT.

      - Đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT trước năm 2023 phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào đối với khối ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định áp dụng cho năm 2023. 

Nơi nhận:

-  Lãnh đạo trường;

-  Các phòng/khoa;

-  Website trường (tb);

-  Lưu: VT, ĐT&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã kí) 

 

TS. PHAN THẾ HẢI


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
THÔNG BÁO - Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non Kỳ thi ngày 22/7/2023
12345678910...
 Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
25/07/2023

THÔNG BÁO

Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

 

      Thực hiện theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng tuyển sinh Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo điểm chuẩn trúng tuyển đợt xét tuyển sớm ngành Giáo dục Mầm non năm 2023, cụ thể như sau:

      1. Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển
năm 2023

Tổ hợp môn xét tuyển

Điểm chuẩn dựa trên kết quả học tập THPT (theo học bạ)

Điểm chuẩn xét theo điểm thi tốt nghiệp THPT

Giáo dục Mầm non

51140201

Văn, Toán, Giáo dục công dân

C14

19,5 điểm

(không tính các điểm ưu tiên)

19 điểm

(bao gồm cả điểm ưu tiên)

Văn, Địa lý, Giáo dục công dân

C20

Văn, Toán,  Tiếng Anh

D01

      2. Danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm dựa trên kết quả học tập THPT (theo học bạ) và dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT trước năm 2023

      (Danh sách trúng tuyển đính kèm)

      Lưu ý:

      Những thí sinh có tên trong danh sách đính kèm đều đủ điều kiện trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sớm. Tuy nhiên, để chính thức trúng tuyển thì thí sinh cần phải lưu ý các thông tin sau đây:

     - Từ ngày 10/7/2023 đến 17 giờ ngày 30/7/2023, tất cả thí sinh phải đăng ký xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng trên Cổng thông tin tuyển sinh (gọi tắt là hệ thống) của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh phải xếp ngành này vào nguyện vọng cao nhất (nguyện vọng 1) để chắc chắn trúng tuyển.

      - Thí sinh phải đậu tốt nghiệp THPT.

      - Đối với các thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT trước năm 2023 phải đạt ngưỡng chất lượng đầu vào đối với khối ngành đào tạo giáo viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định áp dụng cho năm 2023. 

Nơi nhận:

-  Lãnh đạo trường;

-  Các phòng/khoa;

-  Website trường (tb);

-  Lưu: VT, ĐT&HTQT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 (Đã kí) 

 

TS. PHAN THẾ HẢI


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
THÔNG BÁO - Kết quả thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non Kỳ thi ngày 22/7/2023
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 21
Tổng số lượt truy cập: 420803


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.