(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
23/08/2023

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non

trình độ cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2023

 

      Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển đợt 1 ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT (học bạ) năm 2023 như sau:

      1. Điểm chuẩn trúng tuyển

      2. Danh sách thí sinh trúng tuyển

      Danh sách đính kèm (xem tại đây)

     3. Thời gian nhận giấy báo và đăng ký nhập học

     3.1. Thời gian xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học

      Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 08/9/2023.

      Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học từ ngày 24/8/2023 bằng một trong hai hình thức sau:

      - Nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Điện thoại liên hệ: 0254.3826644.

      - Nhà trường gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí.

      Lưu ý: Nhà trường sẽ gửi file giấy báo nhập học vào Zalo của thí sinh.

      3.2. Thời gian, địa điểm nhập học

      - Thời gian nhập học: Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 16/9/2023.

      - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      3.3. Hồ sơ nhập học

      Thí sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học theo giấy báo nhập học.

      4. Thời gian học chính thức: 18/9/2023.

Nơi nhận:

-    Lãnh đạo trường (b/c);

-    Các phòng/khoa;

-    Website trường (tb);

-   Lưu: VT, ĐTHTQT.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã kí)

 

TS. Phan Thế Hải


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quy chế tuyển sinh - Đề án tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
12345678910...
 THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
23/08/2023

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển ngành Giáo dục Mầm non

trình độ cao đẳng hệ chính quy đợt 1 năm 2023

 

      Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo kết quả xét tuyển đợt 1 ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng hệ chính quy bằng điểm thi tốt nghiệp THPT và kết quả học tập bậc THPT (học bạ) năm 2023 như sau:

      1. Điểm chuẩn trúng tuyển

      2. Danh sách thí sinh trúng tuyển

      Danh sách đính kèm (xem tại đây)

     3. Thời gian nhận giấy báo và đăng ký nhập học

     3.1. Thời gian xác nhận nhập học và nhận giấy báo nhập học

      Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống tuyển sinh của Bộ giáo dục và Đào tạo từ ngày 24/8/2023 đến trước 17 giờ 00 ngày 08/9/2023.

      Thí sinh trúng tuyển nhận giấy báo nhập học từ ngày 24/8/2023 bằng một trong hai hình thức sau:

      - Nhận trực tiếp tại Phòng Đào tạo và Hợp tác Quốc tế, Điện thoại liên hệ: 0254.3826644.

      - Nhà trường gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ thí sinh đã đăng kí.

      Lưu ý: Nhà trường sẽ gửi file giấy báo nhập học vào Zalo của thí sinh.

      3.2. Thời gian, địa điểm nhập học

      - Thời gian nhập học: Từ ngày 28/8/2023 đến ngày 16/9/2023.

      - Địa điểm nhập học: Phòng Công tác Sinh viên, trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa-Vũng Tàu, Số 689 đường Cách Mạng Tháng 8, Phường Long Toàn, Thành phố Bà Rịa, Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Điện thoại: 0254.3736576.

      3.3. Hồ sơ nhập học

      Thí sinh chuẩn bị hồ sơ nhập học theo giấy báo nhập học.

      4. Thời gian học chính thức: 18/9/2023.

Nơi nhận:

-    Lãnh đạo trường (b/c);

-    Các phòng/khoa;

-    Website trường (tb);

-   Lưu: VT, ĐTHTQT.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

(Đã kí)

 

TS. Phan Thế Hải


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Quy chế tuyển sinh - Đề án tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2024
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2024
Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 2 năm 2023 
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Về thông tin tuyển sinh các ngành giáo dục nghề nghiệp đợt tiếp theo năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non năm 2023
Thông báo - Điểm chuẩn trúng tuyển xét tuyển sớm ngành giáo dục Mầm non năm 2023
THÔNG BÁO - Kết quả xét tuyển sinh các ngành Giáo dục nghề nghiệp đợt 1 năm 2023 và kế hoạch xét tuyển sinh đợt tiếp theo năm 2023
Quyết định - Điểm chuẩn đợt 1 trình độ cao đẳng các ngành Giáo dục nghề nghiệp năm 2023
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2023
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 1286
Tổng số lượt truy cập: 541880


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.