(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
22/09/2023
📅Sáng 19/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội khối trường học năm học 2022-2023 và triển khai chương trình năm học 2023 - 2024.
🌻Trong Chương trình đại biểu tham dự đã được nhìn lại quá trình hoạt động trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào sinh viên khối trường học năm học 2022-2022 qua Clip Báo cáo Tổng kết, cùng với đó các đại biểu đã được định hướng các hoạt động trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2023-2024.
🌟Với những cố gắng nỗ lực của tập thể BCH Đoàn trường, Hội sinh viên trường các Đoàn Khoa và đoàn viên thanh niên toàn trường, tuổi trẻ nhà trường đã đạt được các thành tích:
🌻 Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đạt cờ thi đua xuất sắc.
🌻 Hội sinh viên trường Được Bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh
🌻 Đoàn Khoa Giáo dục Mầm non Được Bằng khen của Tỉnh Đoàn
🌻 Liên chi hội Khoa Kinh tế- Quản lý Bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh
🌟Đc Ngô Thị Diệu Quyên - Phó Bí thư Đoàn trường và Đc Nguyễn Thị Mỹ Quyên - Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ được bằng khen của Tỉnh Đoàn.
🌟 Đc Bùi Lê Mỹ Dung - Phó chủ tịch Hội SV trường, Đc Bùi Ngọc Thuỷ - Liên chi hội trưởng Khoa Kinh tế - Quản lý, Đc Phạm Lê Hồng Thắm - Liên chi hội Phó khoa Giáo dục Mầm non được bằng khen của Hội Sinh viên Tỉnh.
🌷🌷🌷Xin được chúc mừng các thành tích của các tập thể và cá nhân. Đây cũng là động lực và sự cổ vũ để tuổi trẻ nhà trường tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.

 TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN - HỘI - ĐỘI KHỐI TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2022-2023
22/09/2023
📅Sáng 19/9/2023, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội – Đội khối trường học năm học 2022-2023 và triển khai chương trình năm học 2023 - 2024.
🌻Trong Chương trình đại biểu tham dự đã được nhìn lại quá trình hoạt động trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi, phong trào sinh viên khối trường học năm học 2022-2022 qua Clip Báo cáo Tổng kết, cùng với đó các đại biểu đã được định hướng các hoạt động trong công tác Đoàn – Hội – Đội và phong trào thanh thiếu nhi năm học 2023-2024.
🌟Với những cố gắng nỗ lực của tập thể BCH Đoàn trường, Hội sinh viên trường các Đoàn Khoa và đoàn viên thanh niên toàn trường, tuổi trẻ nhà trường đã đạt được các thành tích:
🌻 Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu đạt cờ thi đua xuất sắc.
🌻 Hội sinh viên trường Được Bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh
🌻 Đoàn Khoa Giáo dục Mầm non Được Bằng khen của Tỉnh Đoàn
🌻 Liên chi hội Khoa Kinh tế- Quản lý Bằng khen của Hội sinh viên Tỉnh
🌟Đc Ngô Thị Diệu Quyên - Phó Bí thư Đoàn trường và Đc Nguyễn Thị Mỹ Quyên - Bí thư Đoàn khoa Ngoại ngữ được bằng khen của Tỉnh Đoàn.
🌟 Đc Bùi Lê Mỹ Dung - Phó chủ tịch Hội SV trường, Đc Bùi Ngọc Thuỷ - Liên chi hội trưởng Khoa Kinh tế - Quản lý, Đc Phạm Lê Hồng Thắm - Liên chi hội Phó khoa Giáo dục Mầm non được bằng khen của Hội Sinh viên Tỉnh.
🌷🌷🌷Xin được chúc mừng các thành tích của các tập thể và cá nhân. Đây cũng là động lực và sự cổ vũ để tuổi trẻ nhà trường tiếp tục phấn đấu trong thời gian tới.


689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 38
Tổng số lượt truy cập: 296069


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.