(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
15/11/2023

HỘI THẢO “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU”

 

      Ngày 09/11/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục và Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục.

      Hội thảo đã nhận được 46 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên và giáo viên, trong đó có 16 bài báo cáo khoa học, 28 bài tham luận và 02 bài viết khác cho hội thảo.

      Tại hội thảo đã có 8 tác giả là các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên trình bày các báo cáo khoa học và tham luận. Các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên,…đã chia sẽ những quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa học đường, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; tác động của chuyển đổi số tới văn hóa học đường; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; sức khỏe tâm thần của học sinh, sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những thách thức mà chuyển đổi số tác động tới văn hóa học đường. Cùng với đó là đánh giá thực trạng, các giải pháp xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đoàn Chủ tọa Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

            


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG BÁO SỐ 1 - Tổ chức hội thảo khoa học năm 2024
THÔNG BÁO SỐ 1 - Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024
Tổ chức thành công Hội thảo mở tiếng Anh (TESOL Unconferencevn) với chủ đề “Transforming English Education Together”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo mở tiếng Anh “Cùng nhau chia sẻ - Cùng nhau phát triển”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo về việc tổ chức Hội thảo " Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo số 1. Tổ chức Hội thảo năm 2023
Thông báo số 2. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"
12345678910...
 Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
15/11/2023

HỘI THẢO “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG TRONG BỐI CẢNH CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU”

 

      Ngày 09/11/2023, Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp với Hội Khoa học tâm lý – Giáo dục và Công đoàn Giáo dục tỉnh tổ chức Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” với sự tham gia của gần 200 đại biểu là đại diện các sở, ban, ngành, các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên và các nhà quản lý giáo dục.

      Hội thảo đã nhận được 46 bài viết từ các nhà khoa học, giảng viên và giáo viên, trong đó có 16 bài báo cáo khoa học, 28 bài tham luận và 02 bài viết khác cho hội thảo.

      Tại hội thảo đã có 8 tác giả là các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên trình bày các báo cáo khoa học và tham luận. Các nhà khoa học, giảng viên, giáo viên,…đã chia sẽ những quan điểm, cơ sở lý luận và thực tiễn về văn hóa học đường, quy tắc ứng xử trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; tác động của chuyển đổi số tới văn hóa học đường; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên; sức khỏe tâm thần của học sinh, sinh viên trong bối cảnh chuyển đổi số. Bên cạnh đó, các tham luận cũng đề xuất những giải pháp nhằm khắc phục những thách thức mà chuyển đổi số tác động tới văn hóa học đường. Cùng với đó là đánh giá thực trạng, các giải pháp xây dựng và triển khai bộ quy tắc ứng xử văn hóa tại các cơ sở giáo dục, đào tạo trong bối cảnh chuyển đổi số.

Đoàn Chủ tọa Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

Các đại biểu tham dự Hội thảo

            


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG BÁO SỐ 1 - Tổ chức hội thảo khoa học năm 2024
THÔNG BÁO SỐ 1 - Viết bài tham dự Hội thảo Quốc gia về khoa học giáo dục năm 2024
Tổ chức thành công Hội thảo mở tiếng Anh (TESOL Unconferencevn) với chủ đề “Transforming English Education Together”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo mở tiếng Anh “Cùng nhau chia sẻ - Cùng nhau phát triển”
KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thảo “Giáo dục hướng nghiệp cho học sinh trung học phổ thông tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu: Thực trạng và Giải pháp”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội thảo “Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo về việc tổ chức Hội thảo " Văn hóa học đường trong bối cảnh chuyển đổi số ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu" năm 2023
Hội Khoa học Tâm lí giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Thông báo số 1. Tổ chức Hội thảo năm 2023
Thông báo số 2. Về việc tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia "Nguồn lực đầu tư cho giáo dục đại học trong bối cảnh tự chủ"
12345678910...

689 - Cách Mạng Tháng Tám P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com
Thống kê truy cập
Đang Online: 511
Tổng số lượt truy cập: 462854


© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.