(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644
 THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy
10/04/2024

THÔNG BÁO

Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây.


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG BÁO và KẾ HOẠCH - thi lại học kì 2 năm học 2023-2024 khóa 26, 27 và thi lại tích lũy khóa 25 hệ cao đẳng chính quy; thi lại lớp 18F, 19F hệ cao đẳng vừa làm vừa học
KẾ HOẠCH - thi học kì 2 năm học 2023-2024 khóa 26 và 27 hệ cao đẳng chính quy và thi kết thúc học phần lớp 18F, 19F hệ cao đẳng vừa làm vừa học (từ ngày 11/5/2024 đến ngày 04/6/2024)
KẾ HOẠCH thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 Khóa 25 các ngành giáo dục nghề nghiệp và thi tích lũy khóa 23, 25 hệ Cao đẳng chính quy
Kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lí luận Chính trị Khóa 25M ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy
Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp cho sinh viên K25 ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy
KẾ HOẠCH thi lại khóa 25M, 26 và 27 hệ Cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26, 27 các ngành giáo dục nghề nghiệp học kì 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25M, Khóa 26, 27 hệ cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên Khóa 26, 27 các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Thời khóa biểu môn bổ sung năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (19F)
Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần - HKII năm học 2023-2024 của khóa 26 và 27
12345678910...
 THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy
10/04/2024

THÔNG BÁO

Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy

Nội dung chi tiết Thông báo, xem tại đây.


CÁC TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
THÔNG BÁO và KẾ HOẠCH - thi lại học kì 2 năm học 2023-2024 khóa 26, 27 và thi lại tích lũy khóa 25 hệ cao đẳng chính quy; thi lại lớp 18F, 19F hệ cao đẳng vừa làm vừa học
KẾ HOẠCH - thi học kì 2 năm học 2023-2024 khóa 26 và 27 hệ cao đẳng chính quy và thi kết thúc học phần lớp 18F, 19F hệ cao đẳng vừa làm vừa học (từ ngày 11/5/2024 đến ngày 04/6/2024)
KẾ HOẠCH thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 Khóa 25 các ngành giáo dục nghề nghiệp và thi tích lũy khóa 23, 25 hệ Cao đẳng chính quy
Kế hoạch thi tốt nghiệp các môn lí luận Chính trị Khóa 25M ngành Giáo dục Mầm non hệ Cao đẳng chính quy
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại học kì 1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25 các ngành Giáo dục nghề nghiệp hệ Cao đẳng chính quy
Kế hoạch ôn tập và thi tốt nghiệp cho sinh viên K25 ngành Giáo dục Mầm non hệ chính quy
KẾ HOẠCH thi lại khóa 25M, 26 và 27 hệ Cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên khóa 26, 27 các ngành giáo dục nghề nghiệp học kì 1 năm học 2023-2024
THÔNG BÁO - Tổ chức thi lại HK1 năm học 2023-2024 cho sinh viên Khóa 25M, Khóa 26, 27 hệ cao đẳng chính quy và thi cải thiện điểm cho sinh viên Khóa 26, 27 các ngành Giáo dục nghề nghiệp
Thời khóa biểu môn bổ sung năm học 2023-2024 lớp Cao đẳng Sư phạm liên thông VLVH (19F)
Thời khóa biểu và danh sách lớp học phần - HKII năm học 2023-2024 của khóa 26 và 27
12345678910...
© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA - VŨNG TÀU.