(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

 MẪU KÊ KHAI CÔNG VIỆC KHÁC NĂM 2019
09/07/2019

Xin mời tải về tại đây

Phòng/Khoa tổng hợp và gửi về phòng Đào tạo (Tú Anh nhận) trước ngày 20/7/2019


   
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 18
Tổng số lượt truy cập: 125556© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.