(+) | Language:
Hot line: (0254) 3826644

Phần mềm của trường

Liên kết website

Mẫu kê khai công việc khác năm 2020
07/08/2020
MẪU KÊ KHAI CÔNG VIỆC KHÁC NĂM 2019
09/07/2019
MẪU KÊ KHAI CÔNG VIỆC KHÁC NĂM 2018
05/07/2018
Mẫu kê khai giờ dạy và công việc khác năm 2015
12/06/2015
Biểu mẫu lý lịch khoa học
13/01/2014
MẪU ĐƠN XIN HỌC LẠI, HỌC CẢI THIỆN ĐIỂM, CHUYỂN ĐIỂM
24/04/2012
Mẫu phiếu dự giờ - Giảng viên
07/02/2012
Mẫu đề cương chi tiết học phần tín chỉ và niên chế.
05/12/2011
Giấy báo nhập học khóa 15 hệ cao đẳng chính quy - năm học 2011 - 2012
22/08/2011
Mẫu kê khai thừa giờ năm học 2010 - 2011
10/07/2011
689 - Cách Mạng Tháng Tám
P.Long Toàn – TP. Bà Rịa
(0254) 3826644 - 3825275 - 3736536
cdspbrvt@gmail.com

Các Khoa Đào Tạo

Khoa Giáo dục Mầm Non
Khoa Ngoại ngữ
Khoa Kinh tế - Quản lý
Khoa Bồi dưỡng & LKĐT
Khoa Giáo dục phổ thông

Các Phòng chức năng

Phòng Đào tạo & Hợp tác QT
Phòng Công tác sinh viên
Phòng QLKH&ĐBCL
Phòng Tổ chức - Hành chính
Phòng Kế hoạch - Tài chính

Các Trung tâm

Trung tâm NN- TH
Trung tâm Tiếng Nhật

Thống kê truy cập
Đang Online: 15
Tổng số lượt truy cập: 125541© 2022 - TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM BÀ RỊA VŨNG TÀU.